+46-(0)703 72 70 78 info@irec.se

Släckcontainer

Elbilar med litiumjonbatterier blir mer och mer populära och intresset ökar stadigt.
Om en elbil börjar brinna behöver vi tänka på hur vi ska hantera det, eftersom de inte kan släckas på samma sätt som fossildrivna bilar. På grund av den höga värmeproduktionen i sådan brand är traditionell brandsläckning mycket svårt.

Till exempel i räddningsguide för Tesla 3-modellen förklarar man att om ett högspänningsbatteri tar eld krävs det att man använder mycket vatten för att kyla ner batteriet och det kan ta upp till 24 timmar att släcka det, vilket innebär att det är både resurskrävande, osäkert och miljöskadligt. Därför har vi utvecklat en vattentät container där elfordon kan sänkas ner och förvaras under den tid som krävs för att försäkra batterikylning och förhindra återantändning av batteriet.

Släckvatten tillförs behållaren med hjälp av en bajonettkoppling för vattenpåfyllning på behållarens främre vägg. Efter att batteriet har svalnat och temperaturen i batteriet är lägre än den kritiska antändningstemperaturen, används en annan ventil som också finns på den främre väggen för att pumpa släckvatten ut ur behållaren, till exempel till en tank för farligt avfall.

Containern har lastväxlarsystem och kan därför enkelt transporteras med lastbil. Behållaren har ett tak som öppnas hydrauliskt. Takets gångjärn är placerade på toppen av containerns långsida. Ett förråd för utrustning finns bak i behållaren.

Produktblad >>

Produktblad 2 >>

Se film när en Tesla tar eld (Facebook) >>