19 MARS 2024
Vi har byggt  underjordiska källsorteringsstationer  på Kronprinsen/Heimstaden.
Totalt 22 st behållare fördelade på 2 stationer ser till att de boende i Kronprinsen kan källsortera sitt avfall.