+46-(0)703 72 70 78 info@irec.se

Underjordisk komprimator

Underjordisk komprimator station
Hela stationen består av en stålkassun, ett lyftbord med lock och en mobil komprimator.

  • Utrymmesbesparande, landskapsvänlig och med hög kapacitet, på markytan syns endast inkasthus
  • Inga luktolägenheter och i säkerhet för skadegörelse
  • lämpar sig för alla avfallsfraktioner
  • Kassunen kan anslutas till via en pump som är kopplad till avloppsnätet
  • Påsvetsade ”ankare” ser till att kassunen är förankrad. Vid behov kan man gjuta tilläggvikter
  • De på förhand installerade elkomponenterna ansluts via centralenheten till matarkabeln
  • komprimatorn ställs på plats och sänks ner med lyftbordet