+46-(0)703 72 70 78 info@irec.se

Underjordsbehållare, delvis nedgrävda GENIUS

 • En Irec semi-underjordisk avfallsbehållare är kostnadseffektiv, estetisk, hygienisk och användarvänlig.
  1/3 av behållaren är synlig ovan mark, 2/3 av behållaren är under mark.
  Eftersom du lagrar mycket avfall på samma yta sparar du mycket på kostnader.
  Irec semi-nedgrävda behållare finns i storlekar från 800-5000 L.
  Behållarna kan anpassas efter alla avfallsslag.
 • PLATSEFFEKTIV
  Avfallsbehållaren är delvis nedgrävd, och ca 1/3 är synlig ovan mark därför ryms mycket behållare på liten yta.
 • INGA DJUPA GRÄVNINGAR
  Delvis nedgrävda behållare kräver inte lika djup grävning som en helt nedgrävd behållare. Vilket i många fall kan vara fördelaktigt eller rent av nödvändigt.
 • MINDRE LUKT
  Eftersom ca 60% av behållaren är under markytan så kyls avfallet av markens naturliga kyla, vilket både saktar ner bakterieutvecklingen och minimerar lukten på avfallet.
 • ANPASSA UTSEENDET EFTER OMGIVNINGEN
  Det finns flera olika beklädnadsalternativ så att man kan anpassa behållaren till närliggande byggnader och miljöer.

Produktblad >>